Μαλάκια

Είδος: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ U/3 ΙΝΔΙΑΣ
Προδιαγραφή: U3 τεμ/kg
Συσκευασία: BLOCK 2kg
Βάρος XR : 12 kg

Είδος: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 3/6 ΙΝΔΙΑΣ
Προδιαγραφή: 3-6 τεμ/kg
Συσκευασία: BLOCK 2kg
Βάρος XR : 12 kg

Είδος: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 6/10 ΙΝΔΙΑΣ
Προδιαγραφή: 6-10 τεμ/kg
Συσκευασία: BLOCK 2kg
Βάρος XR : 12 kg

Είδος: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 10/20 ΙΝΔΙΑΣ
Προδιαγραφή: 10-20 τεμ/kg
Συσκευασία: BLOCK 1kg
Βάρος XR : 12 kg

Είδος: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ (ΓΟΝΟΣ) 80up ΙΝΔΙΑΣ
Προδιαγραφή: 80gr up
Συσκευασία: BLOCK 1kg
Βάρος XR : 12 kg

Είδος: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΚΑΘΑΡ. U/10 (6x2kg) ΙΝΔΙΑΣ
Προδιαγραφή: 1-10 τεμ/kg
Συσκευασία: BLOCK 6*2 kg
Βάρος XR : 12 kg

Είδος: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΚΑΘΑΡ. 10/20 (12x1kg) ΙΝΔΙΑΣ
Προδιαγραφή: 10-20 τεμ/kg
Συσκευασία: BLOCK 12*1 kg
Βάρος XR : 12 kg

Είδος: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΚΑΘΑΡ. 20/40 (12x1kg) ΙΝΔΙΑΣ
Προδιαγραφή: 20-40 τεμ/kg
Συσκευασία: BLOCK 12*1 kg
Βάρος XR : 12 kg

Είδος: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 300/500 (U/3) ΚΙΝΑΣ
Προδιαγραφή: U3 τεμ/kg
Συσκευασία: BLOCK 2 kg
Βάρος XR : 16 kg

Είδος: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 200/300 (3/6) ΚΙΝΑΣ
Προδιαγραφή: 3-6 τεμ/kg
Συσκευασία: BLOCK 2kg
Βάρος XR : 16 kg

Είδος: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 100/200 (6/10) ΚΙΝΑΣ
Προδιαγραφή: 6-10 τεμ/kg
Συσκευασία: BLOCK 2kg
Βάρος XR : 16 kg

Είδος: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΚΑΘ/ΝΑ 10/20 ΚΙΝΑΣ
Προδιαγραφή: 10-20 τεμ/kg
Συσκευασία: BLOCK 12*1 kg
Βάρος XR : 12 kg

Είδος: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΚΑΘ/ΝΑ 20/40 ΚΙΝΑΣ
Προδιαγραφή: 20-40 τεμ/kg
Συσκευασία: BLOCK 12*1 kg
Βάρος XR : 12 kg

Είδος: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ C5L (8-11) ΠΑΤΑΓOΝΙΑΣ
Προδιαγραφή: 8-11 cm tube
Συσκευασία: BLOCK
Βάρος XR : ~10 Kg

Είδος: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ C4 (10-13cm) ΠΑΤΑΓOΝΙΑΣ
Προδιαγραφή: 10-13 cm tube
Συσκευασία: BLOCK
Βάρος XR : ~10 Kg

Είδος: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ C4L (12-15cm) ΠΑΤΑΓOΝΙΑΣ
Προδιαγραφή: 12-15 cm tube
Συσκευασία: BLOCK
Βάρος XR : ~10 Kg

Είδος: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 3/5 ΦΟΡΜΟΖΑΣ
Προδιαγραφή: 3-5 τεμ/kg
Συσκευασία: BLOCK 2*10 kg
Βάρος XR : 20 kg

Είδος: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ U/10 ΦΟΡΜΟΖΑΣ
Προδιαγραφή: 6-10 τεμ/kg
Συσκευασία: BLOCK 12*2kg
Βάρος XR : 24 kg

Είδος: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 10/20 ΦΟΡΜΟΖΑΣ
Προδιαγραφή: 10-20 τεμ/kg
Συσκευασία: BLOCK 12*2 kg
Βάρος XR : 24 kg

Είδος: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Μ ΑΦΡΙΚΗΣ
Προδιαγραφή: 21 – 25 cm
Συσκευασία: block
Βάρος XR : ~11kg

Είδος: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ L ΑΦΡΙΚΗΣ
Προδιαγραφή: 25 – 30 cm
Συσκευασία: block
Βάρος XR : ~11kg

Είδος: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ XL ΑΦΡΙΚΗΣ
Προδιαγραφή: 30 cm up
Συσκευασία: block
Βάρος XR : ~11kg

Είδος: ΘΡΑΨΑΛΑ ΡΟΔΕΛΕΣ 1 kg
Προδιαγραφή: 3-8 cm
Συσκευασία: Σακούλα 10* 1 kg
Βάρος XR : 10 kg

Είδος: ΡΟΔΕΛΕΣ ΜΟΡΦ/ΝΕΣ ΠΑΝΕ (ALA ROMANA)
Προδιαγραφή: 3-8 cm
Συσκευασία: Σακούλα 8*1 kg
Βάρος XR : 8 kg

Είδος: ΘΡΑΨΑΛΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΑ IQF 200/400 ΚΙΝΑΣ
Προδιαγραφή: 200-400 gr/τεμ
Συσκευασία: IQF bulk
Βάρος XR : 10 kg

Είδος: ΘΡΑΨΑΛΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΑ IQF 400/600 ΚΙΝΑΣ
Προδιαγραφή: 400-600 gr/τεμ
Συσκευασία: IQF bulk
Βάρος XR : 10 kg

Είδος: ΘΡΑΨΑΛΑ IQF ΕΓΧΩΡΙΑ
Προδιαγραφή: 100-200 gr/τεμ
Συσκευασία: IQF bulk
Βάρος XR : 10 kg

Είδος: ΘΡΑΨΑΛΑ 300/400 ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ
Προδιαγραφή: 300-400 gr/τεμ
Συσκευασία: BLOCK 5kg
Βάρος XR : 5 kg

Είδος: ΘΡΑΨΑΛΑ “2Μ” ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ
Προδιαγραφή: 200-300 gr/τεμ
Συσκευασία: BLOCK 2*15 kg
Βάρος XR : 30 kg

Είδος: ΘΡΑΨΑΛΑ “Μ” ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ
Προδιαγραφή: 300-400 gr/τεμ
Συσκευασία: BLOCK 2*15 kg
Βάρος XR : 30 kg

Είδος: ΘΡΑΨΑΛΑ “L” ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ
Προδιαγραφή:400-600 gr/τεμ
Συσκευασία: BLOCK 2*15 kg
Βάρος XR : 30 kg

Είδος: ΣΟΥΠΙΕΣ ΦΙΛΕΤΟ U/1 ΙΝΔΙΑΣ
Προδιαγραφή: 1000 gr/up
Συσκευασία: IQF
Βάρος XR : 10 kg

Είδος: ΣΟΥΠΙΕΣ ΦΙΛΕΤΟ 1/2 ΙΝΔΙΑΣ
Προδιαγραφή: 500-1000 gr/τεμ
Συσκευασία: IQF
Βάρος XR : 10 kg

Είδος: ΣΟΥΠΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΕΣ BLOCK 500/1000
Προδιαγραφή: 500-1000 gr/τεμ
Συσκευασία: bulk
Βάρος XR : 10-20 kg

Είδος: ΧΤΑΠΟΔΙΑ IQF T1 (4up kg) SHRINK Four Fish
Προδιαγραφή: 4 up kg
Συσκευασία: IQF Shrink
Βάρος XR : ~ 15kg

Είδος: ΧΤΑΠΟΔΙΑ IQF T2 (3-4kg) SHRINK Four Fish
Προδιαγραφή: 3-4 kg
Συσκευασία: IQF Shrink
Βάρος XR : ~ 15kg

Είδος: ΧΤΑΠΟΔΙΑ IQF T3 (2-3kg) SHRINK Four Fish
Προδιαγραφή: 2-3 kg
Συσκευασία: IQF Shrink
Βάρος XR : ~ 15kg

Είδος: ΧΤΑΠΟΔΙΑ IQF T4 (1,5-2 kg) SHRINK Four Fish
Προδιαγραφή: 1,5-2 kg
Συσκευασία: IQF Shrink
Βάρος XR : ~ 15kg

Είδος: ΧΤΑΠΟΔΙΑ IQF T5 (1,2-1,5kg) SHRINK Four Fish
Προδιαγραφή: 1,2-1,5 kg
Συσκευασία: IQF Shrink
Βάρος XR : ~ 15kg

Είδος: ΧΤΑΠΟΔΙΑ IQF T6 (0,8-1,2kg) SHRINK Four Fish
Προδιαγραφή: 0,8-1,2 kg
Συσκευασία: IQF Shrink
Βάρος XR : ~ 15kg

Είδος: ΧΤΑΠΟΔΙΑ IQF T7 (0,5-0,8kg) SHRINK Four Fish
Προδιαγραφή: 0,5-0,8 kg
Συσκευασία: IQF Shrink
Βάρος XR : ~ 15kg

Είδος: ΧΤΑΠΟΔΙΑ ΠΛΟΚΑΜΙΑ Τ2 IQF SHRINK Four Fish
Προδιαγραφή: 280-300 gr
Συσκευασία: 2 pc shrnk IQF
Βάρος XR : ~10kg

Είδος: ΧΤΑΠΟΔΙΑ ΠΛΟΚΑΜΙΑ Τ3 IQF SHRINK Four Fish
Προδιαγραφή: 230-280 gr
Συσκευασία: 2 pc shrnk IQF
Βάρος XR : ~10kg

Είδος: ΧΤΑΠΟΔΙΑ ΠΛΟΚΑΜΙΑ Τ4 IQF SHRINK Four Fish
Προδιαγραφή: 180-230 gr
Συσκευασία: 2 pc shrnk IQF
Βάρος XR : ~10kg