Ψάρια

Είδος: ΓΛΑΥΚΟΣ ΦΕΤΑ IQF Four Fish
Προδιαγραφή: 200/300 gr/τεμ
Συσκευασία: IQF bulk
Βάρος XR : 10 kg

Είδος: ΓΛΑΥΚΟΣ Α/Κ Α/Δ Four Fish
Προδιαγραφή: 8-12 gr/τεμ
Συσκευασία: IQF bulk
Βάρος XR : ~15

Είδος: ΤΣΙΠΟΥΡΕΣ ΑΠΕΝΤΕΡΩΜΕΝΕΣ & ΑΠΟΛΕΠΙΣΜΕΝΕΣ Four Fish
Προδιαγραφή: 400-600 gr/τεμ
Συσκευασία: IQF bulk
Βάρος XR : 12 kg

Είδος: ΛΑΥΡΑΚΙΑ ΑΠΕΝΤΕΡΩΜΕΝΑ & ΑΠΟΛΕΠΙΣΜΕΝΑ Four Fish
Προδιαγραφή: 400-600 gr/τεμ
Συσκευασία: IQF bulk
Βάρος XR : 12 kg

Μαλάκια

Είδος: ΘΡΑΨΑΛΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΑ IQF U/5 Four Fish
Προδιαγραφή: 200-400 gr/τεμ
Συσκευασία: IQF bulk 2*5kg
Βάρος XR : 10 kg

Είδος: ΘΡΑΨΑΛΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΑ IQF U/3 Four Fish
Προδιαγραφή: 400-600 gr/τεμ
Συσκευασία: IQF bulk 2*5kg
Βάρος XR : 10 kg

Είδος: ΘΡΑΨΑΛΑ ΑΠΕΝΤΕΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΔΕΡΜΑ 200/400 Four Fish
Προδιαγραφή: 200-400 gr/τεμ
Συσκευασία: IQF bulk 2*5kg
Βάρος XR : 10 kg

Είδος: ΘΡΑΨΑΛΑ ΑΠΕΝΤΕΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΔΕΡΜΑ 400/600 Four Fish
Προδιαγραφή: 400-600 gr/τεμ
Συσκευασία: IQF bulk 2*5kg
Βάρος XR : 10 kg

Είδος: ΠΛΟΚΑΜΙΑ ΘΡΑΨΑΛΟΥ (D.GIGAS) “L” IQF Four Fish
Προδιαγραφή: 400gr+
Συσκευασία: IQF
Βάρος XR : 10 kg

Είδος: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΚΟΜΜΕΝΑ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΑ IQF ΠΑΤΑΓΟΝΙΑΣ Four Fish
Προδιαγραφή: 10-13 cm tube
Συσκευασία: IQF 4*2,5kg
Βάρος XR : 10Kg