Ψάρια

Είδος: ΑΘΕΡΙΝΕΣ Four Fish
Συσκευασία: Σακούλα 10*1 kg
Βάρος XR : 10 kg

Είδος: ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΙ Α/Κ SHRINK Four Fish
Προδιαγραφή: 400-600 gr
Συσκευασία: Συρρίκνωση
Βάρος XR : ~10kg

Είδος: ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΙ ΡΟΛΟ ΦΙΛΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ Four Fish
Προδιαγραφή: 8 cm diam
Συσκευασία: Σακούλα 15*600 gr
Βάρος XR : 9 kg

Είδος: ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΙ ΦΕΤΑ Α/Δ Four Fish
Προδιαγραφή: 100-150 gr
Συσκευασία: Σακούλα 15*800 gr
Βάρος XR : 12 kg

Είδος: ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΙ ΦΙΛΕΤΟ ΞΑΛΜΥΡΙΣΜΕΝΟΙ 400/1000 SHRINK Four Fish
Προδιαγραφή: 400-800gr
Συσκευασία: Συρρίκνωση
Βάρος XR : ~10kg

Είδος: ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΙ ΦΙΛΕΤΟ COD ΞΑΛΜΕΝΟΙ 500/1000 SHRINK Four Fish
Προδιαγραφή: 500-1000 gr
Συσκευασία: Συρρίκνωση
Βάρος XR : ~10kg

Είδος: ΓΑΥΡΟI Four Fish
Προδιαγραφή: 50/70 τεμ/kg
Συσκευασία: Σακούλα 10*1kg
Βάρος XR : 10 kg

Είδος: ΓΛΑΥΚΟΣ ΦΕΤΑ Α/Δ SHRINK Four Fish
Προδιαγραφή: 150-250 gr
Συσκευασία: Συρρίκνωση
Βάρος XR : ~10kg

Είδος: ΓΛΩΣΣΕΣ ΦΙΛΕΤΟ SHRINK Four Fish
Προδιαγραφή: 120 gr up
Συσκευασία: Συρρίκνωση
Βάρος XR : ~10kg

Είδος: ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡA Α/Κ 300/500 SHRINK Four Fish
Προδιαγραφή: 300-500 gr/τεμ
Συσκευασία: Συρρίκνωση
Βάρος XR : ~12kg

Είδος: ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡA Α/Κ 500/700 SHRINK Four Fish
Προδιαγραφή: 500-700 gr/τεμ
Συσκευασία: Συρρίκνωση
Βάρος XR: ~10kg

Είδος: ΛΙΘΡΙΝΙΑ ΣΥΣΚEΥΑΣΜΕΝΑ Four Fish
Προδιαγραφή: 200-400
Συσκευασία: tray ~1kg
Βάρος XR : ~10kg

Είδος: ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ Four Fish
Προδιαγραφή: 150-300 gr
Συσκευασία: tray ~1kg
Βάρος XR: ~10kg

Είδος: ΞΙΦΙEΣ ΦΕΤEΣ SHRINK Four Fish
Προδιαγραφή: 200-300 gr
Συσκευασία: Shrink
Βάρος XR: ~10 kg

Είδος: ΠΕΡΚEΣ ΦΙΛΕΤΟ SHRINK Four Fish
Προδιαγραφή: 300-500 gr
Συσκευασία: Shrink
Βάρος XR: ~10kg

Είδος: ΣΟΛΟΜΟΣ ΦΙΛΕΤΟ SHRINK Four Fish
Προδιαγραφή: 200-300 gr
Συσκευασία: Shrink ~300 gr
Βάρος XR: ~10kg

Είδος: ΤΣΙΠΟΥΡΕΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΕΝΤ&ΑΠΟΛ. ΕΓΧ. SHRINK Four Fish
Προδιαγραφή: 400-600 gr
Συσκευασία: Συρρίκνωση
Βάρος XR: ~10 kg

Είδος: ΦΑΓΓΡΙA Μ SHRINK Four Fish
Προδιαγραφή: 300-500 gr
Συσκευασία: Συρρίκνωση
Βάρος XR: ~12kg

Είδος: ΦΑΓΓΡΙA L SHRINK Four Fish
Προδιαγραφή: 600gr up
Συσκευασία: Συρρίκνωση
Βάρος XR: ~10kg

Είδος: ΧΙΟΝΕΣ (ΜΥΤΑΚΙΑ) ΥΔΑΤΟΚ.ΑΠΕΝΤ&ΑΠΟΛ. ΕΓΧ. SHRINK Four Fish
Προδιαγραφή: 400-600gr
Συσκευασία: Συρρίκνωση
Βάρος XR: ~10kg

Μαλάκια

Είδος: ΘΡΑΨΑΛΑ ΠΛΟΚΑΜΙA IQF SHRINK Four Fish
Προδιαγραφή: 300-500 gr/τεμ
Συσκευασία: IQF SHRINK
Βάρος XR : ~10 kg

Είδος: ΘΡΑΨΑΛΑ ΟΛΟΚΛΗΡΑ IQF SHRINK Four Fish
Προδιαγραφή: 300-500 gr/τεμ
Συσκευασία: IQF SHRINK
Βάρος XR : 10 kg

Είδος: ΘΡΑΨΑΛΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΑ Μ/Κ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ Four Fish
Προδιαγραφή: 2-5 pcs/kg
Συσκευασία: Σακούλα 1 kg
Βάρος XR : 10 kg

Είδος: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ Four Fish
Προδιαγραφή: 20/60 τεμ/kg
Συσκευασία: TRAY 13*1 kg
Βάρος XR: 13 kg

Είδος: ΣΟΥΠΙΕΣ ΦΙΛΕΤΟ 500/1000 SHRINK Four Fish
Προδιαγραφή: 500-1000 gr
Συσκευασία: Shrink
Βάρος XR: ~12 kg

Είδος: ΣΟΥΠΙEΣ ΟΛΟΚΛΗΡΕΣ 500/1000 SHRINK Four Fish
Προδιαγραφή: 500-1000 gr
Συσκευασία: Shrink
Βάρος XR: ~12 kg

Είδος: ΧΤΑΠΟΔΙΑ IQF T1 (4up kg) SHRINK Four Fish
Προδιαγραφή: 4 up kg
Συσκευασία: IQF Shrink
Βάρος XR : ~ 15kg

Είδος: ΧΤΑΠΟΔΙΑ IQF T2 (3-4kg) SHRINK Four Fish
Προδιαγραφή: 3-4 kg
Συσκευασία: IQF Shrink
Βάρος XR : ~ 15kg

Είδος: ΧΤΑΠΟΔΙΑ IQF T3 (2-3kg) SHRINK Four Fish
Προδιαγραφή: 2-3 kg
Συσκευασία: IQF Shrink
Βάρος XR : ~ 15kg

Είδος: ΧΤΑΠΟΔΙΑ IQF T4 (1,5-2 kg) SHRINK Four Fish
Προδιαγραφή: 1,5-2 kg
Συσκευασία: IQF Shrink
Βάρος XR : ~ 15kg

Είδος: ΧΤΑΠΟΔΙΑ IQF T5 (1,2-1,5kg) SHRINK Four Fish
Προδιαγραφή: 1,2-1,5 kg
Συσκευασία: IQF Shrink
Βάρος XR : ~ 15kg

Είδος: ΧΤΑΠΟΔΙΑ IQF T6 (0,8-1,2kg) SHRINK Four Fish
Προδιαγραφή: 0,8-1,2 kg
Συσκευασία: IQF Shrink
Βάρος XR : ~ 15kg

Είδος: ΧΤΑΠΟΔΙΑ IQF T7 (0,5-0,8kg) SHRINK Four Fish
Προδιαγραφή: 0,5-0,8 kg
Συσκευασία: IQF Shrink
Βάρος XR : ~ 15kg

Είδος: ΧΤΑΠΟΔΙΑ ΠΛΟΚΑΜΙΑ Τ2 IQF SHRINK Four Fish
Προδιαγραφή: 280-300 gr
Συσκευασία: 2 pc shrnk IQF
Βάρος XR : ~10kg

Είδος: ΧΤΑΠΟΔΙΑ ΠΛΟΚΑΜΙΑ Τ3 IQF SHRINK Four Fish
Προδιαγραφή: 230-280 gr
Συσκευασία: 2 pc shrnk IQF
Βάρος XR : ~10kg

Είδος: ΧΤΑΠΟΔΙΑ ΠΛΟΚΑΜΙΑ Τ4 IQF SHRINK Four Fish
Προδιαγραφή: 180-230 gr
Συσκευασία: 2 pc shrnk IQF
Βάρος XR : ~10kg

Οστρακομαλάκια/Λοιπά

Είδος: ΓΑΡΙΔΕΣ ΟΛΟΚΛ. ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ Νo1 (500gr) SHRINK Four Fish
Προδιαγραφή: 10/20 τεμ/kg
Συσκευασία: TRAY 12*500 gr
Βάρος XR : 6 kg

Είδος: ΓΑΡΙΔΕΣ ΟΛΟΚΛ. ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ Νo2 (500gr) SHRINK Four Fish
Προδιαγραφή: 20/30 τεμ/kg
Συσκευασία: TRAY 12*500 gr
Βάρος XR : 6 kg

Είδος: ΓΑΡΙΔΕΣ ΟΛΟΚΛ. ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ Νo3 (500gr) SHRINK Four Fish
Προδιαγραφή: 30/40 τεμ/kg
Συσκευασία: TRAY 12*500gr
Βάρος XR : 6 kg

Είδος: ΜΥΔΙΑ HALF SHELL (500gr) ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ Four Fish
Προδιαγραφή: 60/80 τεμ/kg
Συσκευασία: TRAY 12*500 gr
Βάρος XR : 6 kg

Είδος: ΜΥΔΙΑ ΨΥΧΑ (500gr) Four Fish
Προδιαγραφή: 200/300 τεμ/kg
Συσκευασία: Σακούλα 20*500 gr
Βάρος XR : 10 kg

Είδος: ΨΑΡΟΚΡΟΚΕΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ Four Fish
Προδιαγραφή: 25 gr
Συσκευασία: Σακούλα 6*1 kg
Βάρος XR: 6 kg

Είδος: FISH STICKS 500gr PANE (ΟΛΟΚΛ. ΦΙΛΕΤΟ) Four Fish
Προδιαγραφή: 25 gr
Συσκευασία: TRAY 12*500 gr
Βάρος XR: 6 kg