Οστρακομαλάκια

Είδος: ΓΑΡΙΔΕΣ Ν.1 (SEA-FROZEN) ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ
Προδιαγραφή: 10/20 τεμ/kg
Συσκευασία: κουτι 6*2 kg
Βάρος XR : 12 kg

Είδος: ΓΑΡΙΔΕΣ Ν.2 (SEA-FROZEN) ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ
Προδιαγραφή: 20/30 τεμ/kg
Συσκευασία: κουτι 6*2 kg
Βάρος XR : 12 kg

Είδος: ΓΑΡΙΔΕΣ Ν.3 (SEA-FROZEN) ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ
Προδιαγραφή: 30/40 τεμ/kg
Συσκευασία: κουτι 6*2 kg
Βάρος XR : 12 kg

Είδος: ΓΑΡΙΔΕΣ Νο1 ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ
Προδιαγραφή: 10/20 τεμ/kg
Συσκευασία: κουτι 9*2 kg
Βάρος XR : 18 kg

Είδος: ΓΑΡΙΔΕΣ Νο2 ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ
Προδιαγραφή: 20/30 τεμ/kg
Συσκευασία: κουτι 9*2 kg
Βάρος XR : 18 kg

Είδος: ΓΑΡΙΔΕΣ Νο3 ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ
Προδιαγραφή: 30/40 τεμ/kg
Συσκευασία: κουτι 9*2 kg
Βάρος XR : 18 kg

Είδος: ΓΑΡΙΔΕΣ Νο4 ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ
Προδιαγραφή: 40/50 τεμ/kg
Συσκευασία: κουτι 9*2 kg
Βάρος XR : 18 kg

Είδος: ΓΑΡΙΔΕΣ BLACK TIGER 4/6 (800g)
Προδιαγραφή: 4/6 τεμ/lb
Συσκευασία: Κουτί 1kg
Βάρος XR : 10 kg

Είδος: ΓΑΡΙΔΕΣ BLACK TIGER 6/8 (800g)
Προδιαγραφή: 6/8 τεμ/lb
Συσκευασία: Κουτί 1kg
Βάρος XR : 10 kg

Είδος: ΓΑΡΙΔΕΣ BLACK TIGER 8/12 (800g)
Προδιαγραφή: 8/12 τεμ/lb
Συσκευασία: Κουτί 1kg
Βάρος XR : 10 kg

Είδος: ΓΑΡΙΔΕΣ BLACK TIGER 13/15 (750g)
Προδιαγραφή: 13/15 τεμ/lb
Συσκευασία: Κουτί 1kg
Βάρος XR : 10 kg

Είδος: ΓΑΡΙΔΕΣ BLACK ΤIGER 16/20 (750gr)
Προδιαγραφή: 16/20 τεμ/lb
Συσκευασία: Κουτί 1kg
Βάρος XR : 10 kg

Είδος: ΓΑΡΙΔΕΣ BLACK TIGER 21/30 (750g)
Προδιαγραφή: 21/30 τεμ/lb
Συσκευασία: Κουτί 1kg
Βάρος XR : 10 kg

Είδος: ΓΑΡΙΔΕΣ BLACK TIGER 31/40 (750g)
Προδιαγραφή: 31/40 τεμ/lb
Συσκευασία: Κουτί 1kg
Βάρος XR : 10 kg

Είδος: ΓΑΡΙΔΕΣ VANNAMEI 30/40 Λ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Προδιαγραφή: 30/40 τεμ/kg
Συσκευασία: BLOCK 10*2 kg
Βάρος XR : 20 kg

Είδος: ΓΑΡΙΔΕΣ VANNAMEI 40/50 Λ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Προδιαγραφή: 40/50 τεμ/kg
Συσκευασία: BLOCK 10*2 kg
Βάρος XR : 20 kg

Είδος: ΓΑΡΙΔΕΣ ΑΠΟΦΛ.10/20 (500gr) ΙΝΔΙΑΣ
Προδιαγραφή: 10-20 pc/lb
Συσκευασία: Σακούλα 20*500 gr
Βάρος XR : 10 kg

Είδος: ΓΑΡΙΔΕΣ ΑΠΟΦΛ. 20/30 (500 gr) ΙΝΔΙΑΣ
Προδιαγραφή: 20-30 pc/lb
Συσκευασία: Σακούλα 20*500 gr
Βάρος XR : 10 kg

Είδος: ΓΑΡΙΔΕΣ ΑΠΟΦΛ. 30/40 (500gr) ΙΝΔΙΑΣ
Προδιαγραφή: 30-40 pc/lb
Συσκευασία: Σακούλα 20*500 gr
Βάρος XR : 10 kg

Είδος: ΓΑΡΙΔΕΣ ΑΠΟΦΛ.40/60 (500gr) ΙΝΔΙΑΣ
Προδιαγραφή: 40-60 pc/lb
Συσκευασία: Σακούλα 20*500 gr
Βάρος XR : 10 kg

Είδος: ΓΑΡΙΔΕΣ ΑΠΟΦΛ.60/80 (500gr) ΙΝΔΙΑΣ
Προδιαγραφή: 60-80pc/lb
Συσκευασία: Σακούλα 20*500 gr
Βάρος XR : 10 kg

Είδος: ΓΑΡΙΔΕΣ ΑΠΟΦΛ.80/120 (500 gr) ΙΝΔΙΑΣ
Προδιαγραφή: 80-120 pc/lb
Συσκευασία: Σακούλα 20*500 gr
Βάρος XR : 10 kg

Είδος: ΓΑΡΙΔΕΣ ΑΠΟΦΛ.100/200 (500 gr) ΙΝΔΙΑΣ
Προδιαγραφή: 100-200 pc/lb
Συσκευασία: Σακούλα 20*500 gr
Βάρος XR : 10 kg

Είδος: ΓΑΜΠΑΡΕΣ IQF ΕΓΧΩΡΙΕΣ
Προδιαγραφή: 120 up τεμ/kg
Συσκευασία: Σακούλα 1kg
Βάρος XR : 10 kg

Είδος: ΜΥΔΙΑ HALF SHELL IQF
Προδιαγραφή: 60-80 τεμ/kg
Συσκευασία: IQF bulk
Βάρος XR : 10 kg

Είδος: ΜΥΔΙA ΟΛΟΚΛΗΡΑ
Προδιαγραφή: 60/80 τεμ/kg
Συσκευασία: 1kg Bag
Βάρος XR : 10 kg

Είδος: ΜΥΔΙΑ 100/200 pcs/kg ΧΥΜΑ
Προδιαγραφή: 100/220 pcs/kg
Συσκευασία: IQF BULK
Βάρος XR : 10 kg

Είδος: ΜΥΔΙΑ 300/500 pcs/kg ΧΥΜΑ
Προδιαγραφή: 300/500 pcs/kg
Συσκευασία: IQF BULK
Βάρος XR : 10 kg

Είδος: ΜΥΔΙΑ 200/300 pcs/kg ΧΥΜΑ
Προδιαγραφή: 200/300 pcs/kg
Συσκευασία: IQF BULK
Βάρος XR : 10 kg

Είδος: SEAFOOD MIX 1 kg
Προδιαγραφή: 5είδη με όστρακα
Συσκευασία: IQF BAG 1 kg
Βάρος XR : 10 kg

Είδος: ΑΣΤΑΚΟΙ Λ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Συσκευασία: IQF BULK
Βάρος XR : 10 kg

Είδος: ΚΑΡΑΒΙΔΕΣ 4/7 (700gr) Β.ΘΑΛΑΣΣΑΣ
Συσκευασία: 1 kg
Βάρος XR : 6 kg

Είδος: ΚΑΡΑΒΙΔΕΣ 8/12 (700gr) Β ΘΑΛΑΣΣΗΣ
Συσκευασία: 1kg
Βάρος XR : 6kg

Είδος: ΚΑΡΑΒΙΔΟΟΥΡΕΣ
Συσκευασία: Σακούλα 1kg
Βάρος XR : 10 kg

Είδος: ΚΑΡΑΒΙΔΟΨΥΧΕΣ
Συσκευασία: Σακούλα 1kg
Βάρος XR : 10 kg

Είδος: ΚΑΒΟΥΡΟΔΑΓΚΑΝΕΣ ΠΑΝΕ ΣΟΥΡΙΜΙ
Συσκευασία: IQF BULK
Βάρος XR : 5 kg

Είδος: ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟΜ/ΣΗΣ ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ 250gr
Συσκευασία: vacum 250gr
Βάρος XR : 5 kg

Είδος: ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟΜ/ΣΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ 500gr ΙΝΔΙΑΣ
Συσκευασία: vacum 500gr
Βάρος XR : 5 kg