Ψάρια Ολόκληρα - Ακέφαλα

Είδος: ΑΘΕΡΙΝΕΣ
Συσκευασία: IQF Bulk
Βάρος XR : 10 kg

Είδος: ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΙ Α/Κ Νο0
Προδιαγραφή: 100-200 gr/τεμ
Συσκευασία: Interleaved
Βάρος XR : 18 kg

Είδος: ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΙ Α/Κ ΝοX
Προδιαγραφή: 200-300 gr/τεμ
Συσκευασία: Interleaved
Βάρος XR : 20 kg

Είδος: ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΙ Α/Κ Ν1L
Προδιαγραφή: 400-600 gr/τεμ
Συσκευασία: IQF-IWP
Βάρος XR : 20 kg

Είδος: ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΙ Α/Κ Νo2
Προδιαγραφή: 600-800 gr/τεμ
Συσκευασία: IQF-IWP
Βάρος XR : 20 kg

Είδος: ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΙ Α/Κ Νo3
Προδιαγραφή: 800 gr/τεμ
Συσκευασία: IQF-IWP
Βάρος XR : 20 kg

Είδος: ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΙ Α/Κ Νo4
Προδιαγραφή: 1200 gr/τεμ
Συσκευασία: IQF-IWP
Βάρος XR : 20 kg

Είδος: ΓΑΥΡΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ
Προδιαγραφή: 40-60 pcs/kg
Συσκευασία: IQF bulk
Βάρος XR : 10 kg

Είδος: ΓΑΥΡΟΣ ΑΚΕΦΑΛΟΣ
Προδιαγραφή: 50-70 pcs/kg
Συσκευασία: IQF bulk
Βάρος XR : 3 kg

Είδος: ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΑ Α/Κ 300/500
Προδιαγραφή: 300-500 gr/τεμ
Συσκευασία: Block 7kg
Βάρος XR : 21 kg

Είδος: ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΑ Α/Κ 500/700
Προδιαγραφή: 500-700 gr/τεμ
Συσκευασία: Block 9kg
Βάρος XR : 18 kg

Είδος: ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΑ Α/Κ 700up
Προδιαγραφή: 700UP gr/τεμ
Συσκευασία: Block 9kg
Βάρος XR : 18 kg

Είδος: ΛΙΘΡΙΝΙΑ 3P
Προδιαγραφή: 200-300 gr
Συσκευασία: IQF bulk
Βάρος XR : 20 kg

Είδος: ΛΙΘΡΙΝΙΑ 2P
Προδιαγραφή: 250-400 gr
Συσκευασία: IQF bulk
Βάρος XR : 20 kg

Είδος: ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΙΑ
Προδιαγραφή: 200-300 gr
Συσκευασία: IQF bulk
Βάρος XR : 15 kg

Είδος: ΞΙΦΙΕΣ Α/Κ -10kg
Προδιαγραφή: 7-12kg
Συσκευασία: ΣΑΚΙ 4ΤΕΜ
Βάρος XR : 16 kg

Είδος: ΞΙΦΙΕΣ Α/Κ 10up kg
Προδιαγραφή: 12-20 kg
Συσκευασία: ΣΑΚΙ 1-2ΤΕΜ
Βάρος XR : 20 kg

Είδος:ΣΑΡΔΕΛΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΕΣ
Προδιαγραφή: 30-50 pcs/kg
Συσκευασία: IQF bulk
Βάρος XR : 10 kg

Είδος: ΣΟΛΟΜΟΙ Α/Κ (CHUM) 6-9lb
Προδιαγραφή: 3-4 kg
Συσκευασία: IQF-IWP
Βάρος XR : 25 kg

Είδος: ΣΦΥΡΙΔΕΣ Μ/Κ
Προδιαγραφή: 1-2 kg
Συσκευασία: IQF bulk
Βάρος XR : 20 kg

Είδος: ΦΑΓΓΡΙΑ P
Προδιαγραφή: 300-500 gr/τεμ
Συσκευασία: IQF bulk
Βάρος XR : 20 kg

Είδος: ΦΑΓΓΡΙΑ Μ
Προδιαγραφή: 500-800 gr/τεμ
Συσκευασία: IQF bulk
Βάρος XR : 20 kg

Είδος: ΦΑΓΓΡΙΑ G
Προδιαγραφή: 800up gr/τεμ
Συσκευασία: IQF bulk
Βάρος XR : 20 kg